company view

Administratieve ondersteuning

Als (kleine) ondernemer houdt u zich voornamelijk bezig met de contacten met klanten en leveranciers, het vervaardigen en/ of verkopen van uw producten. De administratie komt daarbij wellicht in het gedrang. Company-View kan u daarbij helpen.

Boekhouding

Hoe staat het met uw financiële administratie, hebt u die volledig uitbesteedt aan een boekhoudkantoor en zou u graag een gedeelte zelf willen doen? Bent u goed op de hoogte van de financiële situatie van uw bedrijf?
Doet u uw boekhouding zelf maar hebt u er niet langer meer de tijd ervoor en wilt u een gedeelte ervan overdragen? Hebt u achterstand in het verwerken van de gegevens of wellicht hebt u behoefte aan periodieke ondersteuning op uw boekhouding. Neem dan contact op met Company-View, tel.nr. 06 12 97 94 39

Crediteuren/debiteuren rapportages

Debiteurenbeheer en crediteurenbeheer een niet te onderschatten onderdeel van uw boekhouding. Openstaande debiteuren is een kostenpost waar u niet op gerekend hebt bij de prognoses.
Erg belangrijk is dat hier continu aandacht aan wordt besteed om deze kosten te minimaliseren . Tevens beschikt u dan over een overzicht van het betalingsgedrag van uw opdrachtgevers.

Liquiditeitbegroting

Liquiditeitprognose opstellen en bijhouden kan een toegevoegde waarde zijn voor uw bedrijf. Uw liquiditeitsprognose geeft duidelijk weer waar u een liquiditeitsprobleem kunt verwachten. Het opstellen en bijhouden van een liquiditeitsprognose is een terugkerende taak die voor u als ondernemer van belang kan zijn.

Periodieke financiële rapportages

Tussentijdse financiële rapportages zijn erg belangrijk voor een ondernemer.
Indien u inzicht in uw onderneming wilt houden, kunt u periodiek een financiële rapportage laten samenstellen. U ontvangt dan een verlies en winstrekening en, indien gewenst, een tussentijdse balans.
In de financiële rapportages worden de cijfers ook in grafieken toegepast. In de grafieken ziet u de omzet, de verschillende soorten kosten (personeelskosten, algemene kosten, kantoorkosten etc.)  en het totale resultaat.
Tussentijdse financiële rapportages kunnen per maand, kwartaal en per halfjaar plaatsvinden.

Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van uw boekhouder c.q. accountant

Controleren van uw grootboekkaarten, foutieve boekingen corrigeren in het memoriaal, het corrigeren of wegboeken van betalingsverschillen van uw debiteuren en/of crediteuren in het memoriaal, de controle van uw bankafschriften met uw bankverwerkingen in uw boekhoudprogramma, de controle van de lonen en de afgedragen loonheffingen van uw loonadministratie met uw boekhouding, het vaststellen van onderhanden werk, is een tijdrovende klus, al deze werkzaamheden kan Company-View voor u verrichten alvorens u uw boekhouding overdraagt aan uw boekhouder of accountant. Voordeel voor u is dat uw accountant c.q. boekhouder  minder tijd nodig zal hebben om de jaarcijfers vast te stellen.

Levering van genoemde diensten kan op basis van;
- projecten (tijdelijke kortstondige ondersteuning)
- contracten (doorlopende ondersteuning)

Company-View biedt maatwerk, dus neem voor meer informatie contact op. U kunt ons bereiken per telefoon (06 12979439) of e-mail mn@company-view.nl

 

 

 


       
Contactgegevens: De Ploeg 113          5384 HM Heesch          Tel. +31(0)612979439     ○     mn@company-view.nl